Wszystkie płyny muszą znajdować się w pojemnikach, które nie przekraczają 100 ml każdy. Masz wszystkie informacje w: «Płyny w bagażu podręcznym".

Masz wszystkie informacje w: „Płyny w bagażu podręcznym".