Asyryjczycy byli uważani za bezlitosnych ludzi, którzy wyróżniali się okrucieństwem, z jakim zniszczyli ludy, które podbili podczas procesu ekspansji. Fakt ten był jedną z przyczyn najechania ich przez inne kultury. Masz wszystkie informacje w: «Starożytna Mezopotamia: najważniejsze cywilizacje".

Masz wszystkie informacje w: „Starożytna Mezopotamia: najważniejsze cywilizacje".