Od czasu jej pojawienia się w Indiach, praktyka ta rozprzestrzeniła się na wiele krajów we wszystkich częściach świata. Masz wszystkie informacje w: «Wprowadzenie do zwyczajów i tradycji: buddyzm".

Masz wszystkie informacje w: „Wprowadzenie do zwyczajów i tradycji: buddyzm".