W Amazonii w Kolumbii znajdujemy kilka tańców, które są rodzime dla niektórych plemion. Jednym z nich jest taniec ofiarny, który jest praktykowany na cześć zmarłych. Masz wszystkie informacje w: «Typowe tańce Kolumbii według regionu: od cumbii po joropo".

Masz wszystkie informacje w: „Typowe tańce Kolumbii według regionu: od cumbii po joropo".