Podczas ceremonii ślubnych w Nikaragui tradycją młodej pary jest nakładanie na ramiona tak zwanego wezwania. Lazo, który symbolizuje związek pary. Można to usunąć po zakończeniu masy. Masz wszystkie informacje w: «Zwyczaje i tradycje Nikaragui".

Masz wszystkie informacje w: „Zwyczaje i tradycje Nikaragui".