Masajowie to grupa ludzi zamieszkująca całe Wielkie Rowy Afrykańskie, między Kenią a Tanzanią. Mówią językiem Maa i są najstarszą grupą plemienną na kontynencie afrykańskim. Ich religia opiera się na zbiorze wierzeń mistycznych, a ich kultura na trosce o bydło, które uważa się za dobro dane człowiekowi przez Boga. Podkreśla również swoje rzemiosło i odzież. Z tych ostatnich typowym strojem jest czerwona tkanina zawiązana na ramionach, jak widać na obrazku. Wszystkie informacje masz w: «Rdzenne społeczności Afryki".

Masz wszystkie informacje w: „Rdzenne społeczności Afryki".