Niektórzy myślą, że konsulat, ambasada i kancelaria to to samo. Są to jednak odrębne organy, które pełnią kilka ważnych funkcji dla danego kraju. W tym artykule wyjaśniamy różnice między każdym z nich i podajemy kilka definicji i przykładów.

Poniżej znajduje się spis wszystkich punktów, którymi zajmiemy się w tym artykule.

Indeks artykułów

Jaka jest różnica między konsulatem, ambasadą i kancelarią?

Ambasada

Ambasada jest misją dyplomatyczną najwyższej rangi, a zatem najważniejszą. Jest to oficjalna reprezentacja jednego kraju w innym. Do jego funkcji należy ochrona interesów swojego państwa, wspieranie stosunków i działań rozwojowych między oboma terytoriami oraz organizowanie wizyt państwowych.Misja dyplomatyczna to wszelkiego rodzaju stałe przedstawicielstwa, które państwo ma w innym kraju.

Najwyższym liderem jest embajadorjest więc osobą odpowiedzialną za ochronę interesów swojego kraju w państwie, w którym się znajduje. Jest pośrednikiem między dwoma rządami.

Również termin ambasada zwykle obejmuje również biura i rezydencje ambasadorów. W każdym kraju jest tylko jedna siedziba ambasady, która zwykle znajduje się w stolicy.

Z drugiej strony koncepcja równoległa ambasada odnosi się do ambasady, która znajduje się w jednym kraju, ale działa przed kilkoma. Na przykład w Santiago w Chile znajdujemy ambasadę Tajlandii, która jest równoległa w Panamie, Kostaryce i Salwadorze, ponieważ na ich terytoriach nie ma ambasady Tajlandii.

konsulat

Konsulat lub urząd konsularny to inna reprezentacja kraju na terytorium. Jednak główna różnica w stosunku do ambasady polega na tym, że oprócz tego, że jest niższej rangi, dba o współobywatele którzy mieszkają w tym obcym kraju.

W związku z tym do głównych funkcji pełnionych przez konsulat i jego najwyższego przedstawiciela, konsula, należy:

  • Odnów lub wystaw paszporty i inne oficjalne dokumenty
  • Pomóż zatrzymanym
  • Podaj ważne informacje
  • Pomagaj w katastrofie lub nagłym wypadku
  • Przetwarzaj wizy i zezwolenia dla obcokrajowców

W przeciwieństwie do ambasad na tym samym terytorium może znajdować się kilka konsulatów i zwykle znajdują się one w głównych miastach. Konsulat generalny jest najważniejszy, podczas gdy konsulat honorowy czy agencja konsularna mają ograniczone uprawnienia.

Podobnie konsul honorowy lub ad honorem jest osobą, która zwykle nie posiada obywatelstwa kraju, w którym wykonuje ćwiczenia, więc ogranicza się do wykonywania określonych funkcji. Wzywa się osobę, której konsul zwykle deleguje agent konsularny.

Mów o konsulat mobilny o wędrowny gdy kilka osób z konsulatu wyjeżdża do pracy w innych miastach kraju, gdzie mają ułatwić obywatelom korzystanie z ich usług.

Niejednokrotnie w ambasadach znajduje się wydział konsularny, więc w tej części ambasady wykonywane są funkcje, które wskazaliśmy powyżej.Jeśli mieszkasz za granicą, możesz sformalizować rejestrację lub rejestrację konsularną. W ten sposób możesz uzyskać dostęp do różnych usług, takich jak odnowienie paszportu lub głosowanie zdalne.

Ambasada

Słowo ambasada może mieć różne znaczenia w zależności od kraju, w którym się znajdujemy. W przypadku Hiszpanii kancelaria odnosi się do miejsca, w którym znajdują się biura ambasady lub konsulatu, bądź też jest to specjalne biuro, które się w nich znajduje.

Jeśli chodzi o kanclerza, jest on szefem personelu ambasady lub konsulatu. W przeciwieństwie do liczb przedstawionych powyżej, ta nie ma charakteru dyplomatycznego.

Podobnie w dużej części krajów Ameryki Łacińskiej, takich jak Kolumbia, Peru czy Argentyna, jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W tym przypadku jest to osoba, na której polegają wszyscy ambasadorowie.

Z kolei w Niemczech kanclerz jest szefem rządu. Wcześniej był nazywany kanclerz cesarski a właściwie kanclerz federalny. Za nim jest wicekanclerz.

Pytania od użytkowników

Jaki jest CAS ambasady amerykańskiej?

W ambasadach Stanów Zjednoczonych CAS jest Centrum Obsługi Wnioskodawców. To tutaj musisz się udać, aby ubiegać się o wizę do tego kraju.

Co to jest MEXITEL?

MEXITEL to usługa oferowana w meksykańskich ambasadach i konsulatach, dzięki której Meksykanie mogą zażądać rejestracji konsularnej lub wydania oficjalnego dokumentu.

Co to są specjalne misje dyplomatyczne?

Są to tymczasowe umowy na wykonywanie przez państwo misji dyplomatycznej w państwie trzecim, zawsze za zgodą tego ostatniego.

Ten artykuł został udostępniony 67 razy. Spędziliśmy wiele godzin na zbieraniu tych informacji. Jeśli Ci się podobało, udostępnij, proszę: