W Malezji zarówno osoby homoseksualne, jak i transpłciowe są ścigane przez prawo. Osobom aresztowanym za jedno z tych wydarzeń grozi kara więzienia, grzywny lub kary cielesne. Masz wszystkie informacje w: «10 najgorszych miejsc turystycznych dla społeczności LGBT".

Masz wszystkie informacje w: „10 najgorszych miejsc turystycznych dla społeczności LGBT".