W restauracjach zazwyczaj pozostaje od 10 do 15% całkowitej kwoty napiwku. Nie ma jednak obowiązku i jest to decyzja klienta, chociaż niektóre restauracje doliczają do rachunku opłatę serwisową. Masz wszystkie informacje w: «Czy w Londynie trzeba dawać napiwki?".

Masz wszystkie informacje w: „Czy w Londynie trzeba dawać napiwki?".