En Norwegia znajdujemy świetne wodospadywśród których są Vinnufossen i Baläifossen, odpowiednio 860 i 850 metrów. Między nimi jest ponad 500 km odległości. Masz wszystkie informacje w: «10 najwyższych wodospadów na świecie: zdjęcia i filmy".

Masz wszystkie informacje w: „10 najwyższych wodospadów na świecie: zdjęcia i filmy".