Jej pochodzenie sięga Rewolucja 1789 r i jest symbolem państwa, podobnie jak w innych krajach. Chociaż jego uregulowanie prawne nie jest specyficzne, możemy to zobaczyć w oficjalnych dokumentach, mundurach policyjnych, a także na elewacjach wielu budynków użyteczności publicznej; Często widuje się go również w paszportach, monetach i medalach wybitych przez Republikę Francuską.

Jego projekt zdołał uwzględnić elementy tradycji grecko-łacińskiej, takie jak fasces, które wywodzą się z Roma Antigua, gałęzie dębu, które reprezentują trwałość i siłę Narodu oraz laur, który symbolizuje chwałę Ojczyzny i oddaje cześć bohaterom, którzy jej bronili.

Ten artykuł został udostępniony 24 razy. Spędziliśmy wiele godzin na zbieraniu tych informacji. Jeśli Ci się podobało, udostępnij, proszę: