Angielski stał się głównym językiem na skalę światową, biorąc pod uwagę bogactwo kulturowe Wielkiej Brytanii, a także Stanów Zjednoczonych. Dziś jest nauczany jako przedmiot obowiązkowy w szkołach prawie na całym świecie i stał się Praktycznie niezbędny wymóg kwalifikacji do pracy. Masz wszystkie informacje w: «Jaki jest język Wielkiej Brytanii? Jakie ma akcenty i dialekty?".

Masz wszystkie informacje w: „Jaki jest język Wielkiej Brytanii? Jakie ma akcenty i dialekty?".