El bumerang jest instrumentem używanym przez Rdzenni Australijczycy polować. Cechą charakterystyczną tego obiektu jest to, że raz uruchomiony, jeśli w nic nie trafi, wraca do punktu wyjścia. Masz wszystkie informacje w: «Australijscy Aborygeni: rdzenne plemiona kraju".

Masz wszystkie informacje w: „Australijscy Aborygeni: rdzenne plemiona kraju".